VB 系列特殊模組 update : 2004/12/06
VB-4AD VB-2DA VB-4DA VB-6A/3A
VB-8TC/4TC VB-1PG VB-1HC VB-PWR

 VB-8TC 8點 J/K TC 輸入溫度模組
 VB-4TC 4點 J/K TC 輸入溫度模組


每個輸入均可個別設定 J type 或 K type Termocouple 輸入。
每個輸入均可個別設定溫度偵測範圍及解析度。
提供 0.1℃高解析度溫度偵測能力。
同時提供攝氏(℃)及華氏(℉)溫度偵測值。
具備斷線檢知機能。

主要規格:
項 目 規 格
溫度別 攝氏(℃)
華氏(℉)
MODE 0 溫度輸入範圍
 K Type -100℃ ~ 1200℃
 K Type -148℉ ~ 2192℉
數位輸出範圍
    -1000 ~ +12000
    -1480 ~ +21920
解析度
   0.4℃
   0.72℉
MODE 1 溫度輸入範圍
 K Type -15℃ ~ 270℃
 K Type -5℉ ~ 518℉
數位輸出範圍
    -150 ~ +2700
    -50 ~ +5180
解析度
    0.1℃
    0.18℉
MODE 2 溫度輸入範圍
 J Type -100℃ ~ 600℃
 J Type -148℉ ~ 1112℉
數位輸出範圍
   -1000 ~ +6000
   -1480 ~ +11120
解析度
    0.3℃
    0.54℉
MODE 3   溫度輸入範圍
 J Type 0℃ ~ 200℃
 J Type 32℉ ~ 392℉
數位輸出範圍
   0 ~ +2000
  +320 ~ +3920
解析度
   0.1℃
   0.18℉
總合精度
 ±(1%+1.5℃)
 
轉換速度
 VB-8TC:0.25S ~8S/8 點,VB-4TC:0.25S ~ 8S/4 點
隔離方式
 PLC 內部與輸入間以繼電器隔離,各輸入間以繼電器隔離
電源
消耗
VB-8TC
 DC 24V ± 20%,55mA (最大)
VB-4TC DC 24V ± 20%,55mA (最大)

  http://www.nahua.com.tw